Functietitels & carrière paden

11 januari 2024, Alex Simon Thomas

Functietitels & carrière paden


“Vanaf vandaag zet ik een andere pet op” 
 

Je leest of hoort het overal, mensen die van baan wisselen. Dat is ook niet gek in de tijden waarbij de spanning op de arbeidsmarkt nog steeds aanwezig is. 

Eind 2021 werd de omslag gemaakt sinds een lange periode van lage spanning op de arbeidsmarkt. Voor het eerst waren er meer openstaande vacatures dan werkelozen in Nederland. Hier lijkt tot op heden nog geen verandering in gekomen. Volgens de laatste kwartaalcijfers van het CBS zijn er in het tweede kwartaal van 2023 nog steeds 122 banen voor elke 100 werklozen (CBS, 2023). 

De toename van de druk op de arbeidsmarkt lijkt gepaard te gaan met een groeiend overschot aan verschillende functietitels voor alle beschikbare vacatures. Muskens (Muskens, 2021) signaleert eind 2021 dat er een trend in Amerika ontstaat waarbij bedrijven fraaiere functienamen verzinnen om talent te werven. In eerste instantie lijkt deze trend zich alleen te focussen op de managementlaag maar recente analyse van het vacature platform Jobbird (Jobbird, 2023) toont dat alleen de beroepsgroep ICT inmiddels al 74 ‘unieke’ functietitels bevat. Deze overvloed aan functietitels en mogelijke specialisaties binnen verschillende vakgebieden kan overweldigend zijn wanneer je een stap wilt zetten in je carrière. 

Begin dit jaar heb ik zelf de keuze gemaakt om een switch te maken in mijn carrière. In deze blog wil ik jullie meenemen in mijn traject en mijn ervaringen delen. Ook wil ik met jullie delen hoe ik ben omgegaan met de overvloed van banen en bijbehorende functietitels. Daarnaast wil ik inzicht geven in welke uitdagingen ik heb gehad, welke inzichten mij hebben geholpen en welke overwegingen ik heb gehad om uiteindelijk mijn keuze te maken. 

Diversiteit van functietitels 

Toen ik mijn carrièreswitch overwoog en de wens had om mij te richten op het vakgebied van data engineering, data-analyse en business intelligence (BI) binnen de ICT, bevond ik me in een uitdagende situatie. Het was niet zozeer de inhoud van deze specialisaties binnen de ICT die me in verwarring bracht, want ik voelde me aangetrokken tot deze domeinen en was vastbesloten om me in deze richting te ontwikkelen. Mijn interesse in deze vakgebieden is over de tijd gegroeid door mijn betrokkenheid bij verschillende projecten die gerelateerd waren aan de ICT-vakgebieden. Zo heb ik tijdens mijn afstudeerstage een dashboard mogen ontwikkelen voor ProRail en heb ik bij mijn eerste werkgever geholpen met het ontwikkelen van het on-premisse datawarehouse. Ik kwam tot ontdekking dat ik goed was in analytische onderdelen van mijn werkzaamheden en dat ik voldoening haalde uit het oplossen van complexe en data gedreven puzzels. Het gevoel van uitdaging en voldoening die ik vond in deze projecten zorgde ervoor dat ik mijzelf meer wilde verdiepen in deze richting van ICT.

De overvloed aan functietitels binnen dit specifieke domein maakte mijn beginstappen echter uitdagend. Waar begin je? Elk van deze functietitels leek te worden vergezeld door een hoop verschillende benamingen en bijbehorende verantwoordelijkheden, waardoor het lastig was om de exacte focus en vereiste vaardigheden te begrijpen. Terwijl ik mijzelf graag wilde positioneren in de wereld van data voelde ik me overweldigd door de verscheidenheid aan beschikbare functies die allemaal gerelateerd waren aan deze terreinen.  

Met mijn nog beperkte ervaring was het lastig een duidelijk verschil in te beelden tussen functies als ‘Java developer’, ‘Java ontwikkelaar’ en ‘Java programmeur’. Zijn het niet gewoon alle drie benamingen voor dezelfde werkzaamheden en inhoud? Wat voor vaardigheden moet je hebben als er DevOps ervaring wordt gevraagd?
Is Data en BI hetzelfde vakgebied, maar met een andere naamgeving?
Is het verschil tussen een BI-Specialist en een BI-Consultant alleen of je direct voor een baas werkt of opdrachten hebt of zit het verschil meer inhoudelijk?  

Al deze vragen zorgde voor een enorm gebrek aan duidelijkheid en maakte mijn zoektocht naar de juiste rol om in te starten des te uitdagender. Het gaf mij daarbij ook onzekerheid over waar ik moest beginnen om deze carrière switch mogelijkerwijs te gaan maken.  

Verduidelijking van persoonlijke doelen 

Nadat ik geconfronteerd werd met de complexiteit van functietitels in mijn nieuwe carrièregebied, wist ik dat ik behoefte had aan verduidelijking van mijn persoonlijke doelen. Dit was van belang om mijn zoektocht gerichter en effectiever te maken. Ik begon met het in kaart brengen van wat voor mij belangrijk was in mijn professionele reis. Omdat ik nog niet een overvloed aan werkervaring had was voor mij het referentiekader niet enorm uitgebreid. Tijdens de dagelijkse auto rit van en naar werk bedacht ik mij opeens een oefening welke ik had gemaakt tijdens mijn minor ondernemerschap. Deze oefening focust op het analyseren van je dag, waarbij je bekijkt welke aspecten energie hebben gegeven en welke juist energie hebben gevraagd. De weken erna heb ik elke avond mijzelf de volgende twee vragen gesteld. 

“Waar heb ik vandaag energie van gekregen?”

“Wat heeft mij vandaag energie gekost?”

Door deze vragen te stellen, kon ik zowel op professioneel als persoonlijk vlak in kaart brengen welke werkzaamheden of activiteiten op een dag zowel positief als negatief van invloed waren op mijn energieniveau. Tijdens het analyseren van de antwoorden op deze vragen kwamen de volgende vier onderwerpen bij mij naar voren.

De mogelijkheid om professioneel te groeien en te blijven leren. 

Een van de meest essentiële doelen voor mij was het vinden van een omgeving waarin ik voortdurend kon leren en mijn professionele vaardigheden kon ontwikkelen. Dit was een cruciaal punt omdat ik me wilde onderdompelen in een omgeving die me uitdaagde en kansen bood om nieuwe skills te verwerven, mijn bestaande vaardigheden te verbeteren en te groeien als professional. Het ging niet alleen om persoonlijke groei, maar ook om het verkennen van de mogelijkheden om mijn professionele repertoire uit te breiden en waardevolle bijdragen te leveren binnen het domein van ICT. 

De vrijheid en verantwoordelijkheid voor mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Ik besefte dat ik behoefte had aan een omgeving waarin ik de vrijheid kreeg om mijn eigen pad te volgen en verantwoordelijkheid te dragen voor mijn eigen ontwikkeling. Dit omvatte de mogelijkheid om projecten zelfstandig aan te pakken en beslissingen te nemen die mijn groei zouden bevorderen. Natuurlijk wel met informatie, hulp en tijd om te leren, maar wel op mijn eigen initiatief. 

Een dynamische omgeving met diversiteit in projecten.

Het was voor mij van groot belang om in een dynamische omgeving te werken waarin ik de kans kreeg om me in verschillende gebieden te ontwikkelen. Ik wilde niet beperkt worden tot één specifieke niche, maar in staat zijn om mijn vaardigheden en kennis toe te passen in diverse projecten en situaties in verschillende organisaties.

Ruimte voor het ontdekken van mijn interesses.

Als een professional in transitie wilde ik de flexibiliteit hebben om te ontdekken in welke richting mijn ware interesses lagen. Dit betekende dat ik ruimte nodig had om te experimenteren en te leren waar mijn passie en talenten het beste tot hun recht kwamen.

Door deze persoonlijke doelen duidelijk te definiëren, was ik in staat om gerichter te zoeken naar functies en kansen die bij mijn ambitie pasten. Dit proces van zelfreflectie en doelverduidelijking was van grote waarde in mijn carrièreswitch en bracht me uiteindelijk in de richting van kansen die mijn groei en ontwikkeling op de gewenste manier ondersteunden. Het gaf me een kompas om mijn pad te volgen in de schijnbaar verwarrende wereld van ICT en bood me de zekerheid dat ik richting een carrière ging die aansloot bij mijn persoonlijke doelen en wensen.

De zoektocht

Nu voor mij duidelijk was wat ik zocht in mijn dagelijkse werkzaamheden, werkomgeving en eventuele nieuwe baas was ik klaar om hiernaar te gaan zoeken. Na kort online onderzoek was voor mij duidelijk dat ik als eerste de keuze moest gaan maken of ik ‘ouderwets voor de baas’ of als consultant wilde gaan werken.

Bij het verdiepen in deze keuze heb ik voortdurend mijn persoonlijke doelen in gedachte gehouden. Eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor groei waren belangrijke punten. Voor mijn gevoel zou ik bij het in dienst treden bij een bedrijf misschien meer beperkt worden op dit gebied. Terwijl ik als consultant meer de vrijheid zou hebben om mijn eigen pad uit te stippelen, beslissingen te mogen nemen en mijzelf professioneel te ontwikkelen.

Op dit moment waren dit voor mij vooral nog onderbuikgevoelens en aannames. Het was nu tijd voor de volgende stap en te kijken of mijn gevoel aansloot op de werkelijkheid.

Na het online onderzoeken van mogelijkheden om voor een werkgever te werken of als consultant, wilde ik graag met mensen hierover praten. Horen hoe andere in het werkveld van ICT de omgeving ervaren, vragen of zij dezelfde overwegingen hadden en waarom ze uiteindelijk deze keuze gemaakt hebben. Dit gebeurde tijdens de periode van de Big Data Expo in Utrecht. Samen met een vriend zijn we op avontuur gegaan op de Expo. Tijdens dit tweedaagse event komen verschillende bedrijven die affiniteit hebben met data om verhaal te houden over de producten of diensten die zij leveren. Dit was de uitgelezen kans om met verschillende mensen te spreken en kennis te maken met zowel bedrijven die een product of dienst leveren en consultancy partijen. Het bezoeken van de Expo heeft mij enorm geholpen in het proces en mij een stap verder gebracht in mijn zoektocht.

OneDNA

Een van de bedrijven waarmee ik in gesprek raakte op de Big Data Expo was OneDNA, een consultancy partij die zich specialiseert op het gebied van Data en Analytics met een focus op de Microsoft Cloud omgeving.

Tijdens mijn gesprekken met het team van OneDNA kwam ik tot de conclusie dat mijn persoonlijke doelen goed aansloten bij de kernwaarden en bedrijfscultuur. Aspecten waar waarde aan gehecht wordt zijn eigen verantwoordelijkheid, groeimogelijkheden, diversiteit in projecten en de ruimte om zelf vorm te geven aan mijn proces. Tijdens de verschillende gesprekken bij OneDNA groeide voor mij het vertrouwen dat dit een omgeving was waar ik mijn persoonlijke en professionele doelen kon verwezenlijken.

Skills versus titels

Nu, vijf maanden verder, reflecteer ik op mijn proces terwijl ik deze blog schrijf. In het begin leek de grootste uitdaging bij mijn overstap de overweldigende hoeveelheid aan functietitels te zijn binnen de ICT. Echter, na verloop van tijd voelt dit nu een stuk minder overweldigend aan. Na mijn eerste opdracht realiseerde ik me dat het niet zozeer draait om welke label je jezelf geeft, maar meer om de vaardigheden die je in huis hebt. Bij deze vaardigheden ging het niet alleen om technische expertise, maar ook de capaciteit om projectmatig in groepsverband te kunnen werken, analytisch en kritisch te kunnen denken, overtuigingskracht te kunnen hebben en sterke presentatievaardigheden. Ik merkte dat mijn eerdere werkervaring en mijn studie een hoop van deze soft skills hadden bijgebracht die van grote waarde zijn gebleken in mijn nieuwe rol.

Onlangs raakte ik met collega’s in gesprek en ik vroeg mij af of zij het gevoel deelde dat skills soms belangrijker zijn dan de chique functie titel die je hebt. Mijn collega, verantwoordelijk voor Business Development, zei hierover het volgende.

In de snel evoluerende wereld van IT lijkt het soms alsof we om de haverklap nieuwe functietitels zien opduiken. Van Data Engineers en Data Wranglers tot Cloud Engineers en DevOps Engineers, de lijst lijkt eindeloos te groeien. Als Business Developer Member heb ik echter geleerd dat het niet zozeer draait om de functienaam, maar om de inhoudelijke match.

Onze IT-specialisten kunnen verschillende petten dragen, maar wat er echt toe doet, is of ze de juiste vaardigheden en kennis in huis hebben om de klus te klaren. Het gaat erom of ze de gegevens kunnen beheren, transformeren en analyseren, of ze de cloud kunnen beheren en schalen, en of ze de operationele processen kunnen stroomlijnen. De functienaam is slechts een label; de ware waarde ligt in hun vermogen om resultaten te leveren en problemen op te lossen.

Dus, laten we ons niet te veel laten afleiden door titels, maar in plaats daarvan focussen op de expertise en capaciteiten van deze IT-professionals om onze projecten tot een succes te maken.

Conclusie

Terugkijkend op dit proces is het voor mij een positieve reis geweest met een goed eindresultaat. Waar ik tijdens mijn opleiding en eerdere projecten wel eens mijzelf afvroeg wat de toegevoegde waarde was van opdracht of werkzaamheden, blijkt nu achteraf dat ik een aantal belangrijke facetten hieruit heb meegenomen. Door mijzelf af te vragen waar ik energie uit haal in mijn dagelijkse bezigheden, heb ik kunnen definiëren wat voor mij belangrijk is in mijn werkgever en werkzaamheden. Met deze zelfkennis kon ik gericht op zoek gaan naar mijn nieuwe functie in een, achteraf gezien minder complexe, wereld van chique functietitels in het domein van ICT.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden of de consultancy iets voor jou is of zou je een keer willen sparren over je eigen overwegingen? Bij OneDNA staan we altijd open voor een vrijblijvend gesprek.

En wil je weten welke cliché ik heb gebruikt om mijn vertrek te delen? Kijk dan op mijn LinkedIn.